Valpar 2020

 

 

 

 

 

 

 

En vecka gamla och bara i början av ett aktivt liv.

 

DEN 1 AUGUSTI FÖDDES 7 FINAVALPAR, 4 TIKAR OCH 3 HANNAR

 

Den 3 augusti väntar 4..5 valpar

Vi väljer aktiva hem som kommer att arbeta med dem,

framför allt apportering, som de är framavlade för.

 

 

 

 

Vi planerar för valpar hösten 2020
Valparna kommer troligen i början av augusti och färdiga för nya hem slutet av september
Det blir hundar med mycket motor som behöver komma till hem där man arbetar med dem, varför sådana hem kommer att prioiteras.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sungold Cool Keeper

Keeper har fri for PRA 1 og 2 og fri for Prcd PRA. Han er eksteriørbeskrevet ( kvalifikationsprøve) er mentalbeskrevet, har 1 pr åben B og 1 pr åben A ( jagtprøve) vinderplaceret WT åben klasse. Og så er han er fantastisk jagthund og familiehund


När index senast uppdaterades den 1 dec 2019 hade Sungold Cool Keeper 105.

Index tal Index sikkerhed
01.12.2019 105 0,661

TINGNES COOLA CATY–Saga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valpar Keeper–Saga

Preliminärt index
ED: 104 HD: 104

 

Tingnes Coola Caty

Undersöknings-/beräkningsdatumDiagnos/IndexMedelfel2020-04-27 Öga UA2019-10-092019-03-192019-03-192017-11-14GR_PRAI, hereditärt fri2017-11-14GR_PRAII, hereditärt fri

Skattning av avelsvärden (index) innebär att man inte bara utnyttjar den information som finns om enskilda hundars egen höftleds- respektive armbågsledsstatus vid val av avelshund utan även väger in släktingars status. På så sätt får man bättre kunskap om den tilltänkta avelshundens gener och sannolikheten för att den ska nedärva, eller inte nedärva, HD eller ED. Detta kan bidra till att minska förekomsten av dessa ledproblem hos våra hundar mer effektivt än vad som hittills varit möjligt.
Index Saga
2020-05-11 ED 108  2020-05-11 HD 97
http://goldenklubben.se/avelsindex/

 

RM = Rasmedelvärde,    HM = Hundens medelvärde
Moment RM HM Avvikelse
Hälsning FP int 3,0 3,0 0,0
Hälsning FP tid 3,1 3,5 0,4
Hälsning NP Int 3,3 5,0 1,7
Hälsning NP tid 3,1 5,0 1,9
Undergivenhet 1,5 1,0 -0,5
Lekintresse egen leksak 4,3 5,0 0,7
Lekintresse ny leksak 4,0 4,3 0,3
Dragkampsintresse 3,0 4,0 1,0
Engagemang för mat 2,9 2,3 -0,6
Lekintresse föraren 1,5 1,0 -0,5
Kontakt vid mat 2,4 1,0 -1,4
Överraskningsnyfikenhet 2,1 1,1 -1,0
Skrammelnyfikenhet 2,8 1,8 -1,0
Skottaktivitet 2,4 1,0 -1,4
Undersökning av annat 1,7 1,7 0,0
Oro FP 1,3 1,0 -0,3
Oro NP 1,2 1,0 -0,2
Avståndstagande FP 1,2 1,0 -0,2
Avståndstagande NP 1,1 2,0 0,9
Förarbundenhet promenad 1,4 1,0 -0,4
Överraskningsoro 1,3 1,0 -0,3
Skrammeloro 1,3 3,0 1,7
Överraskningsflykt 3,0 4,3 1,3
Skrammelflykt 2,0 2,7 0,7
Skottosäkerhet 1,1 1,0 -0,1
Underlagsosäkerhet 2,3 4,0 1,7
Hotfullhet NP 1,5 3,0 1,5
Hotfullhet FP 1,0 1,0 0,0
Off reaktion vid överrask 1,1 1,0 -0,1
Hotfullhet överraskning 1,7 3,0 1,3
Imponerbeteende 1,0 1,0 0,0
Förklaring av färgkodning
Hälsning
Undergivenhet
Lekintresse
Matengagemang
Förarkontakt
Nyfikenhet
Rädsla/osäkerhet
Hot/aggressivitet